Europa breidt mogelijkheden voor staatssteun aan kmo's uit

Vanaf juli zal de overheid meer mogelijkheden krijgen om steun te verlenen aan kleine en middelgrote ondernemingen die problemen ondervinden om financiering te krijgen. Dat vloeit voort uit een herziening van de Europese staatssteunregels voor risicofinanciering die eurocommissaris voor Concurrentie Joaquin Almunia vandaag heeft voorgesteld.

belga.be

Kmo's zijn nog steeds zeer afhankelijk van bankleningen. Het is algemeen bekend dat deze ondernemingen sinds de financiële crisis steeds moeilijker toegang krijgen tot fondsen die ze nodig hebben om hun bedrijf te laten groeien. Volgens de Commissie signaleerde de voorbije jaren één op drie kmo's problemen met financiering. De herziening van de staatssteunregels moet helpen die financieringskloof te dichten. De voorbije jaren was staatssteun reeds mogelijk voor kapitaalverstrekking aan kmo's in hun ontwikkelingsfase, maar dat kader bleek volgens Almunia te restrictief. Daarom wordt het toepassingsveld aanzienlijk verruimd, tot een "eenvoudig, flexibel en genereus kader".Zo komen voortaan niet enkel kmo's (tot 250 werknemers) doorheen verschillende fases in aanmerking, maar ook zogenaamde kleine (tot 500 werknemers) en innovatieve midcaps (bedrijven tot 1.500 werknemers waar R&D en innovatie 10 procent van de operationele kosten vertegenwoordigt). Ook zal de steun pas vanaf 15 miljoen euro per bedrijf vooraf aangemeld moeten worden bij de Commissie.Daarnaast wordt een bredere waaier aan steunmaatregelen toegelaten, met naast kapitaalverstrekking ook leningen, garanties en allerhande hybride instrumenten. Tenslotte wordt ook aan de regels voor de verplichte deelname van private investeerders gesleuteld. Dat moet meer publieke steun mogelijk maken bij het opzetten van een bedrijf. In bepaalde gevallen zal de verplichte private deelname niet meer dan 10 procent bedragen. Almunia beklemtoont dat het geenszins de bedoeling is dat overheden in de plaats gaan treden van private financiering. Wel kunnen ze met deze versoepelde staatssteunregels meer doen om private investeerders aan te trekken, meent de eurocommissaris.