Daltonschool De Kleine Ontdekker sorteert afval

In de kleuterschool van De Kleine Ontdekker zijn de kleuters bezig met het project ‘AFVAL’. Het sorteren van afval is al uitvoerig aan bod gekomen. Zo zijn de kleuters van de 2de en 3de kleuterklas een bezoekje gaan brengen aan het containerpark, waar ze al het afval in de juiste containers gooiden.

nathalie cuyvers

Onderweg hielden ze een zwerfvuilactie. Wat een boel lege blikjes bier en sigarettenpakjes hebben de kinderen verzameld! Foei, al dat zwerfvuil!

In alle kleuterklasjes is de prinses van Viesvuilland op bezoek geweest. Ze vertelde ons dat iedereen in haar land alles op de grond gooide en dat alle bomen, planten en dieren daar verdrietig van werden. Samen met de kleuters zocht ze naar een oplossing. Ook van haar leerden we goed afval te sorteren en leerden we ook wat recycleren is. We keken samen wat we al deden in onze school om afval te beperken: brooddoos i.p.v. papier, hervulbare drinkflessen, sorteren van compostafval en papier en nog veel meer. In de Kleine Ontdekker zijn we beter bezig dan in Viesvuilland!

Tijdens onze opendeurdag op zondag 9 februari van 14 uur tot 16 uur kan u ons afvalproject en de daltonwerking komen bekijken. Wil je ook lekker komen eten? Dan ben je ook welkom op 9 februari van 11.30 uur tot 14 uur en van 16 uur tot 18 uur. Vooraf inschrijven is verplicht (zie www.dekleineontdekker.be). Iedereen welkom!


Immo

Auto's in de kijker

Jobs in de regio