Nieuwjaarsetentje stafmedewerkers IN-Z vzw

Vrijdag 10 januari 2014 wensten een honderd tal stafmedewerkers vanvzw IN-Z elkaar een gelukkig Nieuwjaar in De Ploeg in Diepenbeek.

Algemeen directeur Nadja Vananroye bedankte haar medewerkers tijdens haar toespraak. Ook Ruth Claes , operationeel directeur, sprak haar dankwoord uit en zette hierbij vier kernwoorden centraal die het afgelopen jaar kenmerkten:doorzetten, aanpassen, afscheid nemen en verwondering.

Annemie Seron

In het najaar van 2013 koos IN-Z immers resoluut voor een nieuwe uitdaging binnen de organisatie. Op 16 oktober werd een nieuwe vzw opgericht : "vzw SOOP" waarmee IN-Z haar activiteiten wil differentiëren.

Samen toostten we op het nieuwe jaar dat we met dezelfde kracht en energie zullen inzetten.


Immo

Auto's in de kijker

Jobs in de regio