Mooi initiatief van de seniorenacademie Herk-de-Stad

Onder impuls van de seniorenacademie Okra-Groot Herk, het Davidsfonds Herk-de-Stad –Rummen, en het gemeenschapscentrum De Markthallen, kwam de theatermonoloog ‘Hoofd vol mist’ op de planken.

“Hoofd vol mist” is een theatermonoloog over alzheimer .

Paul Vanwetswinkel

De ervaringen van een kleindochter, die al de stadia van de dement wordende grootmoeder vertelt, maar ook in de huid kruipt van de grootmoeder die haar eigen verhaal vertelt.

Actrice Kistel Vrancken geeft gestalte aan zowel de grootmoeder als aan de kleindochter, het verhaal gaat over de verschillende fasen in het dementieproces. Het is een beklijvend verhaal over het aftakelen van het geheugen van de grootmoeder, met haar angsten, haar achterdocht en haar onrust , maar ook de moeite die de kleindochter heeft met het veranderend gedrag van de grootmoeder .

Kleine rustpauzes in het verhaal worden opgevuld door prachtige saxofoonmuziek van Stefaan Daems, die de beklemmende sfeer en soms harde realiteit benadrukt.

Kristel Vrancken en Stefaan Daems, wisten het talrijk opgekomen publiek van het begin tot het einde te boeien.

Tijdens de pauze werden de aanwezigen vergast op een tas koffie en een koekje.

Na de pauze was er een panelgesprek met een aantal actoren uit de zorgwereld, die op vragen van het publiek een antwoord probeerde te formuleren.

Het panel was samengesteld uit :

• Carlo Peters, moderator, vanuit zijn vroeger beroepsleven vertrouwd met de problematiek.

• Mathieu Martens, voorzitter OKRA- Zorgrecht Vlaanderen

• Johan Abrahams, directeur WZC Woonzorgcentra van de Grauwzusters

• Lies Swerts, maatschappelijk werker CM- Limburg, verantwoordelijke voor de cursussen en gespreksgroepen voor familieleden en mantelzorgers van personen met dementie.

We onthouden uit dit gesprek de vordering van de wetenschap op gebied van dementie, o.m. de opsporing van dementie in het beginstadium op jongere leeftijd en de voorhande zijnde medicatie voor tijdelijke stabilisatie van de ziekte. Maar er blijven ook nog vele vragen over dementie, de angst voor de ziekte, de begeleiding van de zieke…

Na de voorstelling hoorde ik uit de mond van een sociaal-maatschappelijk werkster ‘ Op deze voorstelling steek je meer over dementie op dan op een studiedag’

Een mooi compliment voor Kristel Vrancken.


Immo

Auto's in de kijker

Jobs in de regio