Europese subsidies voor jeugdkamp in Duits Bocholt

In 2012 vierden Belgisch en Duits Bocholt het zestigjarig bestaan van hun vriendschapsbetrekkingen. Een onderdeel van deze viering was een internationaal jeugdkamp met jongeren uit beide Bocholten, Rossendale in Groot-Brittannië, Aurillac in Frankrijk en Akmene in Litouwen.

Koen Nijsen

Het grote succes van dit jeugdkamp vroeg om herhaling. Van 3 tot 10 augustus 2014 zal er daarom weer een nieuw jeugdkamp plaatsvinden in Duits Bocholt. Tijdens dit kamp zullen de jongeren ook één dag te gast zijn in Belgisch Bocholt.

De twee Bocholt'en dienden samen een subsidieaanvraag in bij de Europese commissie om dit kamp financieel te ondersteunen in het kader van het Europese project 'Jeugd in actie". Vlak voor de kerstdagen kregen we het heuglijke bericht dat de Europese commissie € 15.000,00 vrijmaakt voor de ondersteuning van het jeugdkamp!

Burgemeester Jos Claessens en schepen van jumelage Jan Schrijvers verheugen zich samen met begeleidster Sophie Camp over de toezegging en hopen dat het net zo'n groot succes zal worden als twee jaar geleden.Jongeren tussen 15 en 17 die wensen mee te gaan, mogen zich melden bij de jeugddienst (089 20 19 32). We zoeken ook twee begeleiders (+ 18) om de groep te leiden.


Immo

Auto's in de kijker

Jobs in de regio