Parochieteam St-Jan de Doper geeft nieuwjaarsreceptie voor vrijwilligers

Het parochieteam St-Jan de Doper Paal centrum, met pastoor Geert op kop, had besloten om al de vrijwilligers die zich op de één of andere manier voor de parochie inzetten, uit te nodigen voor een nieuwjaarsreceptie.

Pastoor Geert was dan ook blij dat hij namens zichzelf en het parochieteam méér dan 200 mensen mocht verwelkomen.

André Caubergs

In zijn toespraak blikte hij terug op het voorbije jaar. "Er is veel veranderd op wereldschaal, een nieuwe paus, een nieuwe koning. Er was wel en wee allicht ook in ieders leven. In de parochie voltrok zich een stille geruisloze verandering. Alle federaties gingen op in één grote federatie Beringen en nu spreekt men van deelfederaties Paal, Tervant en Beverlo."

Pastoor Geert gaf ook nog enkele cijfers mee en we kunnen besluiten dat er nog heel wat mensen en gezinnen contact hebben met onze kerkgemeenschap.

Een nieuwjaarsreceptie is ook het ideale moment om even naar het nieuwe jaar kijken. Het jaarthema is dit jaar 'hoop in kwetsbaarheid'. Ook zullen er dit jaar weer verschillende verenigingen één of ander jubileum vieren, bv de wijkkerk in Brelaar staat er 50 jaar, …

Het parochieteam zal ook de verandering in de uitvaartliturgie die op 1 januari 2015 in voege zal gaan, voorbereiden. Maar vooral de langverwachte restauratie van de binnenkant van de kerk zal starten. Men verwacht dat dit in de tweede helft van februari zal kunnen beginnen. Dit brengt zich mee dat de gewone diensten wel op hetzelfde uur, maar in Brelaar-Heide zullen plaatsvinden. Huwelijken, begrafenissen, communies en doopsels zullen we in Tervant vieren. De kerk zal een hele tijd gesloten zijn.

Via het parochieblad en paalonline zal je hier nog meer over horen.

Tot zover de toespraak.

Ondertussen hadden de Mijnwerkers-Brancardiers in de keuken ook niet stilgezeten. Zij zouden de avond verzorgen met hapjes, zelfs een bakje friet. En iedereen van de nodige drank voorzien.

Aan alle tafels hoorde je dan ook niets dan lovende woorden over het initiatief, de fijne verzorging en bediening. Hopelijk kan dit uitgroeien tot een jaarlijkse traditie.En om met pastoor Geert z’n woorden te eindigen: "Laten we het glas heffen op een gelukkig 2014 en aan allen een dikke dankjewel.

meer sfeerfoto's vind je op paalonline.be


Immo

Auto's in de kijker

Jobs in de regio