Nieuw beeld van St-Genoveva, patrones van Zussen

Op de naamdag van de Heilige Genoveva, patrones van de parochie Zussen, werd een nieuw beeld ingezegend van de kunstige hand van Zuster Caroline Theunissen, afkomstig van Zussen en woonachtig in het klooster van de Clarissen in Oostende.

Naar jaarlijkse gewoonte werd tijdens de viering ook brood en graan gewijd, aangezien de H.

Leopold Reggers

Genoveva aanbeden wordt als beschermster van het kleinvee. Na afloop van de misviering werd in de kerk een nieuwjaarsreceptie aangeboden en de jaarlijkse dialectwedstrijd gehouden, waarvan Annie Tans en Bertho Onclin de gelukkige winnaars waren. De juiste naam van een nieuwe straatnaam in Zussen van het dialectwoordraadsel, dat ook in het huis aan huis verschenen Parochiekrantje verscheen, was 'Schansstraat'.

Immo

Auto's in de kijker

Jobs in de regio