Thieu Noten wordt op 20 jan 80 ; een leven in dienst van de turnsport

Thieu werd geboren in Neerpelt op 20 jan 1934. Reeds op 10-jarige leeftijd begon hij te turnen bij 'Hoger Op' Neerpelt. Midden de jaren 50 werd hij reeds uitgenodigd om met de vijf beste turners deel te nemen aan een wedstrijd in Bad Honnef aan de Rijn.

lambert reynders

Deze deelnemers werden enkele weken later ontslagen omdat zij deelgenomen hadden aan een wedstrijd tegen niet katholieke turners. Was dat misschien zonde? Hierop gaven al de grote jongens en meisjes uit protest hun ontslag en in Overpelt werd een nieuwe club “zo rap, zo knap” opgericht.

Alhoewel hij glansrijk slaagde voor de proeven voor para commando wilde zijn vader in geen geval dat hij bij de para’s zou gaan. Maar tijdens zijn legerdienst mocht hij dikwijls turnles geven en werd hij opleidings onderofficier voor oa de nieuwe recruten.

Begin 62 bouwde hij een prachtige woning in Beverlo, begon les te geven aan het voormalige TIKB in Beringen Mijn en trouwde met Helena Bertjens. Dit huwelijk werd gezegend met drie flinke zonen.

Ook in Beringen Mijn gaf hij turnles bij “Plicht en vermaak”. Tientallen keren nam hij deel met zijn turnafdelingen aan de gouw en bondsfeesten en allerlei kampioenschappen.

Jaarlijks organiseerde hij een turnfeest in het Casino van Beringen Mijn. Op het einde van deze avond werden de leiders en leidsters gehuldigd door het bestuur en als beloning voor een jaar vrijwilligerswerk kregen ze een omslag met een briefje van 50 BEF.

Alles opnoemen wat hij gepresteerd heeft is onbegonnen werk maar ik probeer toch een paar hoogtepunten :

- In 1969 wereldgymnade in Bazel (Zwitserland) met deelname van 27 landen en 2800 deelnemers.

- Start kleutergymnastiek (BRT zond driemaal een oefenstonde uit).

- Start van diverse turngroepen in de omgeving (in totaal een10 tal).

- Stichting van het Limburgs turnverbond met uitreiking van 4000 brevetten gesponsord door Bloso en HBVL. Hij ontving uit de handen van Mw Baert (HBVL) de prijs voor provinciale sportverdienste.

- De club Plicht en vermaak kreeg een koninklijke titel.

- Tijdens de viering van 40 jaar koningschap van Koning Boudewijn mocht Mathieu hem eenprachtig kristallen beeld overhandigen.

- In 1975 nam hij deel aan de gemeenteraadsverkiezingen en kort daarna zetelde hij in de gemeenteraad en drie gemeentelijke commissies en het comité voor streekontwikkeling West Limburg en werd hij tevens secretaris van het schoolcomité Regina Mundi.

- Het verhaal gaat steeds crescendo : Minister Rika De Backer kwam de sporthall van Beverlo inhuldigen.

- Hij werd voorzitter van de Vlaamse turnliga. Tevens verzorgde hij het turnnieuws voor vijf vlaamse kranten.

- En als apotheose was er een uitwisseling van Amerikaanse en Vlaamse turners.

Na hun optreden werden ze ontvangen op het witte huis en ze hadden het geluk dat juist op dat moment president Reagan per helicopter arriveerde en hartelijk naar hen wuifde.

Thans is Mathieu nog ere-voorzitter van Plicht en vermaak.

80 jaar is een mijlpaal. Hij heeft als het ware de jeugd maar ook de ouders leren turnen en de turnsport groeit en bloeit als nooit te voren. Hierop mag hij terecht zeer trots zijn.

Van harte proficiat en wij wensen hem nog vele blije, gezonde en sportieve jaren.


Immo

Auto's in de kijker

Jobs in de regio