KVLV Veldwezelt kiest nieuw bestuur

Op het Nazomerfeest kregen alle leden van KVLV Veldwezelt een stembiljet voor de 5-jaarlijkse bestuursverkiezingen. Ook de thuisblijvers kregen hun biljet.

Nadat alles terug verzameld was, werden de stemmen geteld. En werd op het Kerstfeest, op een ludieke manier, de uitslag aan de leden bekend gemaakt.

josiane rasking

Het volledige bestuur werd herverkozen. Een nieuw bestuurslid vervoegde de rangen. De voorzitster werd voor de derde keer verkozen.

Op de foto het voltallige bestuur. De foto werd gemaakt tijdens de nieuwjaarsreceptie en de voorbereidende vergadering van de Pannenkoeken- en Smoutebollendag, die plaatsvindt op 2 februari van 14 tot 18u in OC Berenhof. Het bestuur heeft al direct een goede start gemaakt.


Immo

Auto's in de kijker

Jobs in de regio