Wie verdient een pluim?

In 2010 lanceerde de Gemeentelijke Adviesraad voor Gehandicapten (GAG) een eerste oproep om handelaars die aandacht hebben voor de toegankelijkheid van hun pand, te belonen met een pluim. In 2012 kreeg deze actie een vervolg. Nominaties bleven niet uit: een dertiental handelaars werden de afgelopen jaren vernoemd en beloond.

gemeente Neerpelt

Ook dit jaar wil de GAG de actie ‘Wie verdient een pluim’ herhalen en opnieuw de handelaars bedanken voor hun inspanningen. Het gaat om handelaars die proberen daar waar nodig hun pand aan te passen, interesse tonen, vriendelijk en hulpvaardig zijn voor mensen met een beperking.

Daarom doen we opnieuw een warme oproep. Ken jij een handelaar die heel hulpvaardig, vriendelijk en joviaal is? Iemand die altijd wil helpen, ook al kan je niet goed binnen in de zaak. Wil jij deze persoon eens in de bloemetjes zetten en extra bedanken voor al datgene, waarvoor je niet moet betalen? Kortom: wie krijgt van jou een pluim?

Inzendingen mogen voor 31 januari 2014 gestuurd worden naar margo.quanten@neerpelt.be.

De handelaars die een pluim ontvangen worden gehuldigd tijdens de Algemene Vergadering van de GAG op 28 maart 2014.


Immo

Auto's in de kijker

Jobs in de regio