Zinvol

Print

Er zijn ervaringen die doen vermoeden dat het leven bezield is en zinvol kan openbloeien. Tal van deze ervaringen kunnen we plaatsen onder de kapstok van 'het schone'. In tal van ervaringen hebben zoekende mensen ook iets kunnen vermoeden van een Heilige Dynamiek.

Ze hebben die nabijheid in oude bijbelse verhalen beeldrijk geschilderd met eenvoudige rode waterverf. Denk aan het sterke verhaal van het Brandend Braambos. Onrecht en onmenselijkheid hebben Mozes' ziel als het ware in brand gezet. Nu er vandaag een totaal ander wereldbeeld is gegroeid beschikken wij over olieverf. Als wij vandaag beeldend vertellen over een bezielde betrokkenheid, over een geheimvolle nabijheid, zullen we nog zoals destijds veel rood gebruiken. Maar werken met twee werelden, één ' boven' en één 'onder' kunnen dan terecht stuiten op verzet en onbegrip want er wordt gevraagd naar een geloofstaal die sporen van God zoekt en aanduidt in onszelf en midden in de wereld. 

wordt morgen vervolgd…