OKRA wellicht voor het laatst samen

Het wordt steeds moeilijker om een actief verenigingsleven te onderhouden in de kleine kerkdorpen. Dat ondervindt ook OKRA Mielen-boven-Aalst: het bestuur wordt al een jaartje ouder en de last voor de organisatie van een OKRA-trefpunt wordt steeds moeilijker dragen.

Jos Lacroix

"Als we geen nieuwe mensen vinden om de seniorenbeweging nieuw leven in te blazen, dan denk ik dat het gedaan is", vreest voorzitter Maria Dams.

Vorige woensdag kwam OKRA Mielen dan ook, waarschijnlijk voor het laatst, samen voor het jaarlijks kerstfeest. "We hebben jaren eraan gewerkt om mensen van onder de kerktoren samen te brengen, ze kansen tot ontmoeting te geven en het samenhorigheidsgevoel aan te wakkeren. Maar wij worden te oud en opvolging dient zich niet direct aan", zegt Maria Dams.

Omdat het hoogstwaarschijnlijk de laatste samenkomst van OKRA Mielen was, kwam de gewestvoorzitter Jos Lacroix namens het regiobestuur van OKRA-Limburg de mensen huldigen die gedurende vele jaren in de bres stonden om de senioren in hun dorp de nodige ontspanning te bezorgen, het ledenblad te verdelen en hier en daar eenzame senioren te bezoeken. Marie-Louise Brugmans, Paula Brugmans, Maria Dams, Firmin Joris, Romain Princen en Roger Vijgen kregen het gouden OKRA-ereteken opgespeld. Yvonne Craninx was gehospitaliseerd en krijgt haar ereteken later. "Moest OKRA Mielen ermee moeten stoppen, dan moet dat nog geen ramp betekenen", zei de gewestvoorzitter nog. "In de nabije omgeving staan nog actieve trefpunten klaar in Borlo, Jeuk, Montenaken en zelfs Sint-Truiden om de dakloze senioren van Mielen op te vangen. In de grote OKRA-familie laten we niemand in de kou staan."


Immo

Auto's in de kijker

Jobs in de regio