Commotie rond afgraven berm Neergellikerweg

Print
Commotie rond afgraven berm Neergellikerweg

Commotie rond afgraven berm Neergellikerweg

Lanaken

Lanaken -

Het feit dat er ongelooflijk veel commotie ontstaan is rond het aflagen van de berm langs de Neergellikerweg, stelt ons gerust dat er een mentaliteitsverandering bezig is om het groen en zeker de bio-diversiteit in onze gemeente veilig te stellen. Maar ook inzake veiligheid van de weggebruiker dient terdege rekening gehouden.

In 2009 inventariseerde Natuurpunt Lanaken in opdracht van het gemeentebestuur een aantal waardevolle bermen. De Neergellikerweg scoorde op vlak van soortenrijkdom zeer goed. Hier komen ook nog tal van zeldzame soorten voor zoals Ruige leeuwentand, Aardaker, Beemdkroon, Knolboterbloem en Groot streepzaad. Deze berm wordt 2 x per jaar gemaaid met afvoer van het maaisel. Door het inwaaien van grond en meststoffen waren een aantal stroken langs de weg opgehoopt waardoor de waterafvoer in het gedrang kwam. We stelden voor om deze stroken af te lagen. Deze beheermaatregel wordt regelmatig op bermen toegepast. Door de voedselrijke bovenlaag te verwijderen, kunnen verschillende bijzondere planten weer groeien en bloeien. De volledige lengte aflagen was zeker niet nodig geweest.
De strook tussen de greppel en het fietspad blijft behouden. Hopelijk kan hierdoor en door de aanwezige zaadbank in de grond de berm zich terug herstellen, zoals op bijgaande foto.


Immo

Auto's in de kijker

Jobs in de regio