Kinderen van De Zandloper solidair met leeftijdsgenoten in Haïti

De lagere school van Louwel heeft al jaren een nauwe band met het weeshuis Osjosma in Haïti. Juffrouw Rien geeft immers les in het eerste leerjaar en zij is samen met haar man Frans Vandueren al jaren actief voor die weeskinderen.

Geregeld komt het nieuws van Osjosma en de weeskinderen tot in Louwel.

Frans Vandueren

Al twee keer hebben de weeskinderen uit Haïti en de kinderen van de Zandloper tekeningen uitgewisseld. Het geeft telkens een bijzonder gevoel om verbonden zijn met minderbedeelde leeftijdsgenoten aan de andere kant van de wereld, terwijl die weeskinderen zich dan weer gesteund en begrepen voelen door de kinderen uit die vreemde wereld in Europa.

De kinderen van de Zandloper hebben samen met hun juffen en meesters in november een mandarijnenverkoop opgezet. Alle kinderen hielpen mee aan de verkoop. Elk zakje mandarijnen bracht een euro op en zo kon de school een mooie cheque van 250 euro overhandigen voor het weeshuis. Dat geld zal goed besteed worden. “Dank jullie wel,” zeggen de kinderen uit Haïti nu al. Frans zal ze begin januari het goede nieuws brengen als hij weer naar ginds reist.

Immo

Auto's in de kijker

Jobs in de regio