Ook BBTK in beroep tegen verkoop Antwerp Ship Repair aan consortium

Print
In het dossier over de verkoop van de failliete scheepshersteller Antwerp Ship Repair (ASR) dient, naast de Italiaanse maritieme groep Palumbo, ook de socialistische bediendebond BBTK klacht in tegen de toewijzing van ASR aan het consortium Antwerp Dry Docks (ADD).

Op 11 november, tijdens de WCO-procedure, werd scheepshersteller ASR - op dat moment nog net niet failliet verklaard - door de Antwerpse handelsrechtbank toegewezen aan ADD, een consortium van de bedrijven Engine Deck Repair, Navitec Maritime Services, Roll-it, en Brabo. Dat consortium had een bod gedaan van 1 miljoen euro, met een behoud van 45 van de 94 arbeidsplaatsen. Later bracht ook Palumbo een bod uit, dat met 3,6 miljoen euro en 60 behouden werknemers flink voordeliger lijkt, maar dat bod kwam volgens de rechtbank te laat. Eerder werd al duidelijk dat Palumbo tegen de uitspraak in beroep zou gaan, maar woensdag blijkt dat ook de socialistische bond BBTK beroep aantekent. Volgens secretaris Guy Vertommen gaat het om "achterkamerpolitiek" tussen het consortium en het Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen, dat een concessieovereenkomst met ADD goedkeurde. De overnameopportuniteit zou volgens hem bewust niet breed bekendgemaakt zijn. De activa zouden nadien voor 800.000 euro verkocht worden en zo'n twintig personeelsleden zouden verspreid bij de consortiumdeelnemers terechtkomen, aan slechtere loon- en arbeidsvoorwaarden - volgens Vertommen het begraven van het vakmanschap van de scheepsherstellers en een uitschakeling van de vakbondsaanwezigheid. "BBTK eist respect voor het vakmanschap en geeft de voorkeur aan een overnemer die een geloofwaardig toekomstperspectief biedt," stelt Vertommen. "Ons uitgangspunt is maximaal behoud van tewerkstelling." Het Antwerps hof van beroep buigt zich op 20 december over de zaak.