Arbeiders en bedienden gelijk behandeld in sociaal plan bij Danone in Rotselaar

Print
Directie en vakbonden in de Actimel-fabriek in Rotselaar van voedingsgroep Danone hebben een akkoord bereikt over een sociaal plan voor de herstructurering waarbij 48 banen worden geschrapt. De vakbonden wijzen onder meer op de gelijke behandeling van arbeiders en bedienden.
De werknemers hebben het sociaal plan al goedgekeurd.

"Als vakbonden kunnen we nooit tevreden zijn over een herstructurering, maar dit is een zeer goed sociaal plan", zegt vakbondssecretaris Kris Vanautgaerden (ACV). "Vrij uniek is dat arbeiders en bedienden gelijkwaardig behandeld worden. Wie even lang in het bedrijf aan de slag was, krijgt dezelfde ruime premies uitbetaald." Er werden premies afgesproken voor vrijwillig en gedwongen vertrek, en er is een brugpensioenregeling voorzien vanaf 55 jaar. Daarvoor komen 17 werknemers in aanmerking. Volgens Vanautgaerden biedt de afgesproken brugpensioenregeling een goede inkomensgarantie tot aan het pensioen. "De eerste 5 jaar wordt 85 procent van het nettoloon gegarandeerd, daarna 75 procent", luidt het. De directie geeft ook een tewerkstellingsgarantie gedurende 2 jaar voor wie aan het werk blijft. Als er in die periode ontslagen vallen om economische redenen, is het nu overeengekomen sociaal plan van toepassing. Danone kondigde in september de intentie aan om 75 van de 307 banen te schrappen in de fabriek, omdat de omzet van Actimel sinds 2009 met 35 procent is gedaald. Na onderhandelingen werd het banenverlies teruggebracht tot 48.