Tekort aan priesters?

De 60-jarigen van Val-Meer vierden feest en zouden dat beginnen met een eucharistieviering voor de overledenen van hun geboortejaar. Onder de leeftijdsgenoten was er één priester, woonachtig te Leuven, zodat er aan de pastoor van het dorp gevraagd werd of hij de mis mocht voorgaan.

Mariëtte Stassen - Val-Meer

Het was voor ons allen een grote ontgoocheling dat de aanwezige priester bijna als koorknaap de mis mocht meevieren en een tekst van een paar regels mocht voorlezen.

Wij begrijpen niet dat de pastoors steen en been klagen over het vele werk sinds de fusies van de parochies, maar dan voor één keer de plaats niet kunnen of willen afstaan aan iemand anders, want er moest nog naar een ander dorp gecrosst worden voor de volgende misviering van die avond.

De priester in kwestie is er met een reis van Leuven naar zijn geboortedorp en met een reeds voorbereide mis in de kou blijven staan en de 60-jarigen ook.