Onbruikbaar Zuid-Nedserland

De voornaamste vijanden van het Nederlands in Vlaanderen zijn het media- bargoens en het Algemeen Onbeschaamd Brabants ('kuisvrouw', 'septemberfoor') ; het A.B.N. in Vlaanderen zou vandaag zijn uitgestorven, zonder de inbreng van de Nederlands- onkundigen, = Jean Dupuis, S.A. - Willy Vandersteen, N.V. e.a. striptekenaars die de teksten van hun stripverhalen in Nederland laten hertalen ;

Willy Alenus - Oostende

Een bloemlezing ;

- autostrade (autostrada, autoroute, autopista, Autobahn) in de betekenis van autosnelweg ;

- economist in de betekenis van econoom ;

- baan (chaussée, road), in de betekenis van weg, - verdwijnt onder druk van het spraak-

makende 'banenplan' (jobs, werkgelegenheid) ;

- bediende in de betekenis van 'employé' ;

- beenhouwer (boucher, butcher), in de betekenis van slager ;

- 'bennekik' (je suis, suis- je, I am, am I), in de betekenis van ik ben, ben ik ?

- binnen veertien dagen ('d' ici quinze jours'), in de betekenis "van over veertien dagen" ('dans

quinze jours') ;

- camion (truck, lorry), in de betekenis van vrachtwagen ;

- 10 €uro (Franse spelling), in de plaats van €10,00 (planetaire spelling) ; ook Het Belang van

Limburg prijst zich aan in de Franse spelling, net zoals De Post (in Vlaanderen) ;

- flik-ken (flic, flicaille), in de betekenis van smeris(sen), pandoer(en), klabak(ken) ; 'Hollanders'

denken dat dit 'Vlaams' is, daar waar het in Vlaanderen een VRT- uitvindsel is ;

- foor (foire) in de betekenis van kermis ; september- foor (sic) = Hasselt- kermis ;

- frigo (congélateur, réfrigérateur, fridge), in de betekenis van ijskast, koelkast' ; aangenomen

wordt dat 'frigo' een verbastering is van de Amerikaanse merknaam 'Frigidaire' ;

- gans (ganz, whole, entier), in de betekenis van heel, - de ganse tijd in de betekenis van de

hele tijd (all the time), - het oud- Nederlandse b.n. tevens b.w. is bijzonder populair bij Oost-

Vlaamse politici en heeft ook Limburg bereikt, waar het 50 jaar geleden en ondanks de

nabijheid van Duitsland, niet eens werd begrepen of verstaan ;

- gelijkaardig (gleichartig), in de betekenis van soortgelijk, - lijkt moeilijk uit te roeien ;

- geplogenheid (coutume, habitude), in de betekenis van gebruik, gewoonte ;

- goesting ('gusto' + gading ?), = 'envie', in de betekenis van zin, trek ; werd vroeger niet eens

begrepen in Limburg, dat geen Spaanse bezetting heeft gekend (1558 - 1713) ; vgl. met

het vroeger in Limburg eveneens onbekende 'staminee' (esta minetta ?) ;

- gracht (onbevaarbaar), in de betekenis van greppel of sloot,- bijna niet uit te roeien, staat

dagelijks in alle kranten ;

- initialen (initiales, initials) in de betekenis van voorletters ;

- kleed (robe, dress), in de betekenis van jurk ; heeft de neiging te verdwijnen ;

- ingesteldheid (Einstellung), in de betekenis van gezindheid, geestesgesteldheid (?) ; het

Noord- Nederlands 'instelling' wordt aanbevolen (zij zijn per slot van rekening met 14 Mio) ;

- praktizerende katholieken (catholiques pratiquants) in de betekenis van kerkse katholieken ;

- kuisen (nettoyer, to clean), NIET in de betekenis van "zijn taal kuisen”, maar in de

betekenis van schoonmaken ; afleidingen van dit onkuise werkwoord zitten (of zaten) in

de lift, = 'kuisdag' (Koen Fillet), droogkuis als vertaling van 'nettoyage à sec', d.i. Belgisch-

Frans voor dry cleaning, dat in het Frans dan weer 'pressing' heet (d.i. franglais naar het

voorbeeld van smoking, living, play- backing, slip, etc.) en ten slotte het gruwelijke

Flandricisme 'kuisvrouw', in de betekenis van poetsvrouw, werkster, schoonmaakster ;

- living (van het franglais 'le living', = sitting room, drawing room), in de betekenis van

woonkamer, huiskameer ;

- mazout (fuel oil, Heizöl), in de betekenis van stookolie ;

- meid (maid, servante, bonniche), in de betekenis van dienstmeisje, = verdwijnt onder

druk van het populaire substantief 'meiden'-groep ;

- mensheid (misdrijf tegen de) in plaats van misdrijf tegen de menselijkheid ; de fout is

ontstaan, bij Belgische vertalers, omdat het Frans maar één substantief rijk is (humanité)

zowel voor 'mankind' en 'humanneness' ; verdwijnt, behalve in Belgische wetteksten ;

- mutualiteit (van 'mutuelle', d.i. Belgolees voor het Franse 'caisse- maladie'), in de

betekenis van ziekenfonds ;

- neerleggen (déposer plainte), in de betekenis van klacht indienen ; ook een wetsontwerp

indienen (une proposition de loi), wordt bedreigd door het Wetstraatees ;

- op voorhand ('beforehand'), in de betekenis van "van tevoren" ;

- ouderdom (âge, old age) in de betekenis van leeftijd ;

- overmaken ('transférer'), in de betekenis van 'transmettre' (doorgeven, doorspelen) ;

- t.t.z. (c' est- à- dire), in de betekenis van "ik bedoel", "met andere woorden" ;

- UN(O) voor Verenigde Naties, = d.i. in Vlaanderen bijna niet uit te roeien (in Parijs en New

York trouwens ook niet), omdat men vanuit het eveneens onbestaande, maar alom-

verspreide (O)NU vertaalt ; de VN is geen Organisatie, wel een Unie van Naties ;

- rond punt ('rond- point', 'roundabout'), in de betekenis van rotonde ;

- statuut (statut, condiitions of service), in de betekenis van rechtspositie ;

- verdikken ('grossir), in de betekenis van dikker worden ; = wordt zeldzamer ;

- verlof ('Urlaub'), in de betekenis van vakantie ;

- vervoegen (conjuguer) in de betekenis van 'rejoindre', zich voegen bij, zich begeven naar ;

- vijftien dagen (quinze jours), in de betekenis van veertien dagen (Belgisch Staatsblad) ; d.i.

een probleem van rechtszerkerheid ;

- vliegplein (plaine d' aviation), in de betekenis van vliegveld ; = wordt zeldzaam ;

- voetbalplein (terrain de football), in de betekenis van voetbalveld ;

- weerhouden ('retenir') in de betekenis van aanhouden, goedvinden ; op die manier zegt

'men' het tegenovergestelde van wat 'men' in feite zou willen zeggen ;

- wegcode (code de la route) in de betekenis van verkeersreglement ;

- Zeeuwse mosselen en Zeelands roem ; Zeelandse mosselen is natuurlijk fout ;

- Ziekenkas, zie 'mutualiteit' ;

- 'zijdegij' (tu es, es- tu, you are, are you), in de betekenis van ben jij, jij bent ;

Wordt voortgezet. Alle mogelijke addenda en corrigenda worden in dank ingewacht.