Pensioenen

'Een pensioenbonus voor wie blijft werken tot zijn 60ste jaar en een extra pensioenbonus voor wie boven zijn 62ste nog werkt. Van een pensioenmalus is geen sprake.' Het oogt mooi. Toch.

Rik Penders - Diepenbeek

Welnu, vanwege de overheid geniet () ik met ingang van 1 september 2005 van een rust- en overlevingspensioen. De extra pensioenbonus -op jaarbasis inderdaad een mooi berekend brutobedrag in een eerste lijn- werd in een tweede lijn danig afgeroomd, afgekalfd, gedecimeerd tot een peulschil ( een vernuftig politiek berekeningssysteem!). Ik stond tot 65 met veel verve voor de klas. Moet ik de feiten aanzien als een pensioenbonus of malus? Belangwekkende politici kunnen akte nemen bij betrokken pensioendiensten en discussies opstarten.

Niet relaterend aan uw oriëntatienota presteerde ik bovendien 43 jaar in de privésector.

De rijksdienst voor werknemerspensioenen gebruiken de hakbijl (op voorstel van de wet Willockx en referend naar een wet van 1967) en brengen liefst 15 jaar in mindnering, zijnde 28/45ste. Hieris evenmin sprake van een pensioenbonus, wel malus!

Het is wat het is. Ik interpreteer de nota alvast niet naar de letter.