De slimste mens

Het is schandalig hoe de VRT doordrongen is van politieke bemoeienis vanuit SPa hoek. Ik kan niet elke dag kijken, maar het is bijna dagelijkse kost dat iemand van SPa in "De slimste mens" opduikt. Eerst was er de heer Koçack, vandaag komt mevrouw Temsamanie, Louis Tobback is al als vragensteller aan bod gekomen.

Werner Janssen - Beringen

Ze kunnen misschien eens volgende vraag stellen in hunne kwis: "Welke SP(a) politiekers hebben de arbeiders sinds WOII bedrogen en uitgekleed?" Ik denk dat hun lijstje onuitputtelijk gaat zijn! Ik hou ook al mijn hart vast, want als de Laatste Show terug komt, zal het er zeker niet op verbeteren. Wanneer gaan politiekers zich eens bezig houden met datgene waarvoor ze gekozen zijn?