Mestactieplan

De tewerkstelling in de bedrijven daalt met rasse schreden in België, en nu zijn de boeren aan de beurt.

Jan Hermans - Kinrooi

Indien men de groenen moeten geloven, moet heel Vlaanderen één kwetsbaar gebied worden, dus is er maar een mogelijkheid, de inkrimping van het aantal dieren, waardoor het mestoverschot automatisch zal verdwijnen. En ook de boeren.Dat is natuurlijk een waarheid als een koe.Maar volgens mij moeten er toch ook nog wel anderen mannieren zijn om het overschot aan mest weg te werken Zoals het verwerken tot een droge massa dat dan kan uitgevoerd voor een natuurlijke bemesting in de landen waar veel kunstmest moet worden gebruikt, en waar blijft het biogas? Het is nu toch wel vijf over twaalf om daar een rendabele economische bedrijvigheid van te maken, of betalen wij onze olie nog niet genoeg?Ook de beloning om over te stappen naar andere teelten moet worden aangemoedigd, zoals het telen van koolzaad die ook tot gebruiksklare olie kan worden verwerkt, Ik vraag mij af waarom wij onszelf niet zouden voorzien in de nodige brandstoffen, nu de mogelijkheden er toch zijn., en de prijzen de pan uit zwingen.

Vlaanderen, steek daar eens het geld in, nu er toch zoveel overschotten zijn op de begroting, dat is goed voor de tewerkstelling, ook voor de ouderen onder ons langer aan het werk te houden, wat weer ten goede zal komen van de sociale- zekerheid, doen zou ik zeggen

Aangeboden door onze partners

Hoofdpunten

Aangeboden door onze partners

Beste van Plus

Lees meer