Afvalbelasting wordt fors duurder in Houthalen-Helchteren

De meerderheidspartijen CD&V en SP.a/Groen hebben vorige week op de gemeenteraad de directe inning van de afvalbelasting door afvalintercommunale Limburg.net goedgekeurd. De oppositiepartijen N-VA en S&D stemden tegen.

Vanaf 2014 zal Limburg.

stijn van dingenen

net u als inwoner van Houthalen-Helchteren een factuur sturen voor het ophalen en verwerken van het huishoudelijk afval. Tot dit jaar inde ons gemeentebestuur zelf deze belasting. Nu draagt het bestuur die inning over aan de afvalintercommunale. Met deze overdracht zal ook de factuur voor de afvalverwerking flink stijgen. Inwoners uit Houthalen-Helchteren betaalden tot en met dit jaar 50 euro afvalbelasting per gezin. Dat wordt vanaf 2014 flink wat meer.

DuurderDe basiskost die Limburg.net zal factureren, bedraagt 92.09 euro. Daar komt per gezinslid nog een bedrag bovenop. Zo zal een 1-persoonsgezin vanaf 2014 geen 50 euro afvalbelasting meer betalen, maar wel 110.84 euro. Voor een 2-persoonsgezin komt de factuur op 117.09 euro, een 3-persoonsgezin betaalt 123.34 euro en een gezin met 4 personen of meer krijgt een rekening van 129.59 euro.

Grote gezinnen krijgen minder zakkenBovendien daalt het aantal huisvuilzakken dat je per gezin ontvangt voor dit basisbedrag. Een 1-persoonsgezin ontvangt in 2014 in totaal 3 rollen kleine huisvuilzakken, goed voor 660 liter afval. Een 2-persoonsgezin krijgt 1 rol grote huisvuilzakken en 2 rollen kleine, goed voor 880 liter afval. Voor een 3-persoonsgezin komt het aantal huisvuilzakken neer op 2 rollen grote zakken en 1 rol kleine zakken (ofwel 1100 liter) en grote gezinnen van 4 personen of meer ontvangen in 2014 nog slechts 3 rollen grote huisvuilzakken (1320 liter).

Sociale correctiesHet gemeentebestuur maakt zich ook sterk dat heel wat inwoners gebruik zullen kunnen maken van een sociale maatregel. Zo voorziet het nieuw reglement dat personen met een OMNIO of WIGW-statuut een korting van 40 euro per jaar krijgen op hun afvalrekening. Ook personen die in een collectieve schuldenregeling zitten, kunnen gespreide betalingen aanvragen.

Meerderheid tegen oppositieDe overdracht van de directe inning naar Limburg.net zorgde voor heel wat debat tijdens de voorbije gemeenteraad. "Op zich zijn we helemaal niet tegen de instap in Limburg.net", aldus N-VA fractievoorzitter Peter Timmermans. "Maar het feit dat SP.a en CD&V deze instap nu gebruiken om via een omweg de belastingen voor onze inwoners zo fors te verhogen, is wansmakelijk. Bovendien zijn we bevreesd dat deze eerste belastingverhoging niet de laatste zal zijn. We willen onze inwoners dan ook nu al waarschuwen dat er volgens ons in de toekomst nog meer dienstverleningen in Houthalen-Helchteren fors duurder zullen worden."

Burgemeester Yzermans repliceerde met te stellen dat deze meerderheid beloofde de personenbelasting en de opcentiemen niet te verhogen. "Dat de kosten voor de verwerking van het huisvuil zouden stijgen, hadden we wel ingeschat. Tot nu legde het gemeentebestuur heel wat geld bij uit de gemeentekas voor de afvalverwerking. Dat kunnen we financieel in de toekomst niet meer aan", aldus de burgemeester. "Bovendien hebben we nood aan een nieuw containerpark. Met de instap in Limburg.net beloofde de afvalintercommunale zo'n nieuw containerpark te voorzien binnen de 4 jaar."

BelastingverhogingOok S&D stemde tegen de instap. "Om de eenvoudige reden dat onze inwoners hiermee de dupe worden van het armtierig financieel beleid van de meerderheidspartijen", aldus S&D-fractievoorzitter Stijn Van Dingenen. "Bovendien vinden we het bedrieglijk dat men steeds maar blijft herhalen dat de personenbelastingen niet stijgen de komende jaren, maar men haalt via slinkse zijwegen wel het geld binnen door andere belastingen fors op te drijven. Snel gerekend: een gezin met 2 kinderen zal haar factuur voor de afvalverwerking in 2014 simpelweg zien verdrievoudigen. Dat is nooit gezien. Bovendien kiest het bestuur ervoor om zelf niets meer bij te dragen in de kosten van de afvalverwerking en alles rechtstreeks te verhalen op de burgers. Totaal onaanvaardbaar. Had men de voorbije jaren het geld beter beheerd en niet volledig gespendeerd aan prestige, dan zou een gemeentelijke tussenkomst in de afvalverwerking wél nog mogelijk zijn. Zo eenvoudig is het. "

"Bovendien stemmen wij tegen omdat het reglement onvolledig is", aldus raadslid Melissa Bosmans (S&D). "Waarom enkel personen met een OMNIO of WIGW-statuut een korting geven? Dat zijn voor onze gemeente een 700-tal mensen. Kijken we naar de personen die een verhoogde tegemoetkoming genieten, dan gaat het over 2300 inwoners. Allemaal mensen die het financieel niet te breed hebben. Het zou veel beter zijn als we die volledige groep die korting toewijzen. Neen, CD&V en SP.a voeren met deze nieuwe reglementering simpelweg een flinke belastingverhoging door op kap van de inwoners, en dat is niét wat men vorig jaar aan de kiezer beloofd heeft."

Aangeboden door onze partners

Hoofdpunten

Aangeboden door onze partners

Lees meer