HBvL heeft 414200 lezers

Er zijn reeds verschillende lezersbrieven verschenen over het mooie resultaat dat HBvL momenteel neerzet. Ook ik wil niet achterblijven en bied onze krant oprecht mijn gelukwensen aan.

Michel Cremers - Zonhoven

Als lezer van heel wat verschillende kranten, wil ik toch opmerken dat alle Vlaamse kranten samen 2 procent meer lezers bereiken dan vorig jaar. Vandaar dat heel wat kranten met een beter verkoopscijfers dan vorig jaar kunnen uitpakken. Zelfs de krant Het Volk, die verschillende jaren achtereen maar steeds minder lezers telde, heeft nu 11.000 lezers meer.

Dat die beruchte CIMcijfers de kranten beroeren spreekt uit de verslaggeving en de hoera-titels die her en der te lezen zijn. Ze zijn toch zo graag de grootste. Zo kopt Het Nieuwsblad :" Wij zijn de grootste familie". Ze tellen dan het Nieuwsblad/De Gentenaar en Het Volk samen. ( 1.087.000)Het laatste Nieuws weet haar kleine terugval kundig te verbergen en schrijft :" Opnieuw meer dan miljoen lezers." Het gaat dan over Het Laatste Nieuws/De Nieuwe Gazet.(1.034.100).

In haar verslag staat letterlijk :" Het zijn nooit geziene lezersaantallen in de Vlaamse krantenwereld. Het Laatste Nieuws/ De Nieuwe Gazet (blijft hiermee (1.087.000.) met lengten voorsprong de meest gelezen krant". (Het Nieuwsblad/De Gentenaar ( 794.000) zonder de lezers van Het Volk, natuurlijk)

Wat nu meemaken met de toename van het aantal krantenlezers in het algemeen, kan je vergelijken met een 'hoogconjunctuur' van de Vlaamse gazetten. Helaas is die hoogconjunctuur van de kranten, net als de beurscijfers, aan fluctuaties onderhevig. En moet er flink gewerkt worden naar de resultaten voor volgend jaar. Alhoewel kranten soms bepaalde fenomenen die de krantenverkoop beïnvloeden, niet zelf in de hand hebben.

Als zij zich maar bewust blijven van hun elementaire opdracht, vooral objectief, zonder taboes, de goegemeente van dat nieuws te voorzien dat echte nieuwswaarde heeft, dan zal de lezer al dik tevreden zijn. Kortom, dat journalisten de gedragcode, vastgelegd in 'De verklaring der plichten en rechten van de journalist (1971), naleven.

Op de elektronische krant van zondag 18.09.05. verscheen er een lezersbrief van een trouwe lezer die de krant feliciteerde om haar oplage, maar tezelfdertijd ook een paar aanmerkingen onderstreepte.

Ik citeer : meer dan ooit stel ik vast dat het Vlaams Belang de laatste maanden doodgezwegen wordt. Als er dan toch nog eens iets verschijnt, tracht men het Vlaams Belang met een negatief imago op te zadelen. Eén zaak mag je echter niet uit het oog verliezen : bij de volgende gemeenteraadsverkiezingen in oktober 2006 neemt het Vlaams Belang in alle gemeenten deel. Men zal er dus niet meer omheen kunnen. Als je de Limburgse kiezers van het Vlaams Belang niet wil verliezen als lezers, raad ik u aan om wat objectiever te worden in uw berichtgeving", einde citaat.

Ik kan het niet laten bij het lezen van bepaalde zaken daar verder over na te denken. Dat zit ingebakken.

Welnu ik vroeg mij het volgende af. Mochten alle Limburgse kiezers van het Vlaams Belang die onze krant lezen, plots hun krant opzeggen, wat voor repercussies zou dat hebben, BV. op de tewerkstelling bij de krant ? Ik denk dat men bij Concentra daar op dit ogenblijk geen zicht op heeft. Maar na de gemeenteraadsverkiezingen

Aangeboden door onze partners

Hoofdpunten

Aangeboden door onze partners

Beste van Plus

Lees meer