Genekt?

Er is heel wat commotie ontstaan omtrent het stemgedrag van CD&V'er Luc Van den Brande voor de lucratieve job van 'Commissaris voor de rechten van de mens' bij de Raad van Europa.

Michel Cremers - Zonhoven

De voormalige minister-president had de euvele moed, om het spelletje 'ons kent ons' eens niet mee te spelen. Volgens eigen zeggen hoeft hij de premier niet van zijn vermaledijde minister af te helpen.

Het is niet aan mij om het stemgedrag van Van den Brande te verdedigen, maar er zijn toch wel een paar bedenkingen te maken bij de ontstane verontwaardiging.

Moeten zo'n belangrijke verkiezingen, als een 'Commissaris voor de rechten van de mens' , een afspiegeling zijn het Europese songfestival, waar Janneke en Mieke voor elkaar stemmen omdat zij buurlanden zijn, of omdat ze mekaar goed 'kennen' ? Zou het kunnen dat de 'geloofsbrieven' die de bekwaamheid van de kandidaten moeten staven, zomaar onder de mat moeten geveegd worden.

Van den Brande deed aan 'vuurtjestook' door voor een Pool te stemmen, en niet voor Verwilghen, waarvoor de kandidaturen om hem te vervangen nu al vlot bij de VLD binnenlopen.

Dat er tussen de CD&V en de VLD een 'gewapende' vrede heerst is al langer geweten, maar of dit in deze heeft meegespeeld is koffiedikkijken.

Er is zelfs een krant die de geloofstour opgaat en zegt :" Alle Polen zijn katholiek, dat kan dus nooit kwaad."

Als ik dat lees dan denk ik stilletjes bij mezelf, dat is precies wat gebeurt bij het 'recht spreken' van ons Arbitragehof. Daar maakt het ook uit of je een katholiek of een vrijzinnige bent. Voor een vonnis van een katholiek diepen ze een 'belegen brochure' op, om het dictum van het arrest te stofferen. Het heeft dus niets met 'rechtspraak' te maken.

Kareltje uit Overpelt Pinxten, mag nog van geluk spreken dat voor zijn 'Lotto-job' de CD&V geen stem in het kapittel had.

Aangeboden door onze partners

Hoofdpunten

Aangeboden door onze partners

Beste van Plus

Lees meer