Dialect

Genkse straatnamen in dialect – Redden wat er nog te redden valt (HBVL 15/09/05). Volledig eens met de analyse van de toekomst van onze dialecten. Met onze dialecten gaat het zoals met de verfransing van Brussel en zijn randgemeenten. Het frans is daar zeer belangrijk. Bijgevolg laten wij daar onze kinderen liever franstalig onderwijs volgen in Brussel en Vlaams-Brabant omdat de kinderen thuis toch nederlands praten. Het gevolg is dat de kinderen beter frans dan nederlands spreken en schrijven en later als verfranste volwassenen door het leven zullen gaan. Tweetalige straatnaamborden en verplichte officiële tweetalige openbare diensten voor nederlandstaligen is wat er overblijft voor de nederlandstaligen.

Albert Aerden - Zutendaal

Zo gaat het ook met onze Limburgse dialecten. Onmiddellijk na WO II mochten we geen dialect meer praten in de middelbare scholen maar alleen nog abn. Voor bejaarde grootouders is dialect nog de spreektaal. Hun kinderen spreken algemeen nederlands en soms nog wat dialect. De kleinkinderen worden uitsluitend in het nederlands opgevoed en leren nu van oma en opa wat dialect. Stad Genk voert nu tweetalige straatnaamborden in. Dit is niet toe te juichen voor Genk als economische hoofdstad van Limburg en als multiculturele stad met meer dan vijftig nationaliteiten en talen. Er zijn misschien in Genk meer Italiaans- of Turkssprekende inwoners dan mensen die het Genker dialect zijn opgevoed en het nog spreken of ‘kalle’. Hou het simpel en overbelast de straatnaamborden niet.

Aangeboden door onze partners

Hoofdpunten

Aangeboden door onze partners

Beste van Plus

Lees meer