thumbnail: null
thumbnail: null

Deontologische code politie-agenten

Gelezen in HBVL dd 15/09/05, klein artikel, grote inhoud.

J. Alders - Hasselt

Vanaf 2006 zullen zowel de federale als de lokale politieagenten een deontologische code ontvangen van maar liefst 80 punten.

Deze code is of zou opgesteld zijn door zowel de federale als lokale politiediensten, het Comité P, de Algemene Inspectie en het Centrum voor Gelijkheid van Kansen en Racismebestrijding, aangevuld met adviezen van advocaten (vrienden van de duivel) en de magistraten.

Waarschijnlijk is het de bedoeling van al deze betrokken partijen om zoveel mogelijk in de pap te brokken te hebben en de werking van onze politiediensten op een zodanige manier te regelen of te beknotten, dat er een onhoudbare situatie uit voortvloeit en een nog slechter werkende politiedienst zal doen ontstaan.

Ten tijde van de vroegere Rijkswacht, afgeschaft door en voor de heren politiekers, bestond er in dit korps eveneens een deontologische code, bestaande uit 12 punten.

Dat er dergelijke codes opgesteld worden is niet meer dan normaal, wat mij echter tegen de borst stuit is het feit dat andere partijen, die ons altijd tegengewerkt, vernederd en gekleineerd hebben, eveneens hun zegje hebben mogen doen tijdens het opstellen van deze code.

Dat de top van de federale en de lokale politiediensten een code opstellen om een leidraad te geven aan de politiemensen, is niet meer dan normaal.

Het zou mij echter niet verwonderen dat er in de nieuwe, nog uit te komen code, een aantal punten voorzien zullen worden die het de politiemensen zeer moeilijk zullen maken om hun werk naar behoren te kunnen doen.

Ik vermoed dat er zelfs punten gaan in vermeld staan dat er geen kritiek mag gegeven mag worden op enige wijze van beleidsvoering van de korpsen, beslissingen van parketten, etc...

Indien dit effectief het geval zal blijken, heeft men natuurlijk altijd een stok achter de deur om te slaan, om kritische personen de mond te snoeren en desnoods een diciplinaire maatregel te treffen.

Natuurlijk kijk ik uit naar de deontologische code met de 80 punten, hopende dat het een werkbare code zal betreffen, die uiteraard rekening zal houden met de werking van de politiediensten, uiteraard achter de mensen van de straat zal staan en vooral een werkbaar geheel zal dienen te zijn.

Ik ben benieuwd.

Aangeboden door onze partners

Hoofdpunten

Aangeboden door onze partners

Beste van Plus

Lees meer