Karel naar Europa

Al vanaf Maart 2004 circuleerde de naam van Karel Pinxten voor een

Tim Vanduffel - Kessel-Lo

topfunctie bij het rekenhof als pasmunt voor een niet gehonoreerde afspraak

om een regeringsfuntie te mogen bekleden (cfr weblog van oud partijgenoot en

'partner in crime' Leo Delcroix 21.03.04). Nu er op Europees niveau een

plaatsje vrijkwam, sprak het voor zich dat de VLD aan oud-NCD-er Karel dit

cadeautje toch moeilijk kon weigeren. Het is des te jammer dat dit via

achterkamer politiek moet gebeuren en niet volgens een selectie procedure,

gezien hij over zeer goede papieren beschikt om deze functie te bekleden.

Het blijkt nog maar eens : Kennis is macht, maar kennissen zijn machtiger !