VLAAMSCHE TAAL VS. NEDERLANDS

Volgens Guido Gezelle was de "Vlaamsche taal wonderzoet, voor wie haar geen geweld aandoet". De Noord- Nederlanders zouden ze mooi vinden en in de voormalige Belgische Kongo is het een scheldwoord. Vervelend voor de fans is dat die taal NIET BESTAAT.

Willy Alenus - Oostende

Ik heb alle encyclopiedieën afgedweild en het bijvoegelijk naamwoord 'Vlaams' lijkt wel honderd betekenissen te hebben, maar nooit een met enig verband met een taal. Toch heeft 'Vlaams' bestaan, zeker ten tijde van de Guldensporenslag (1302). Maar ook dan heeft Limburg er niets mee te maken. Tot het jaar 1795, met het einde van het Ancien Régime, was aan ons kanten het Nederduytsch de officiële taal en ze is nauw verwant met het Nederlands. Het enige wat de verdedigers van het niet bestaande 'Vlaams' kunnen bereiken, dat is het ontslag van Vlaanderen als lid van de Taalunie en misschien zelfs grote werkloosheid onder Zuid- Nederlandse Germanisten en Neerlandici. "Salut", wordt trouwens met een "t" geschreven