Fijne stofdeeltjes

Dat ministers en politici nogal eens ondoordachte uitspraken doen zijn we stilaan gewoon, maar de naïviteit van Kris Peeters i.v.m. de fijne stofdeeltjes (lees "dieseluitstoot") tart toch alle verbeelding.

Jos Freson - Genk

De roetfilter vindt hij blijkbaar maar niks, maar hij gaat het wel even oplossen door de verkeerslichten beter op elkaar af te stemmen.

Hij zou toch zeker moeten weten dat dit maar heel beperkt mogelijk is, nl. op enkele continu doorlopende trajecten, en dan nog maar in één richting gelijk. Vooral door het toenemend aantal conflictvrije kruispunten is het een onbegonnen zaak. En het effect hiervan zal dan nog te verwaarlozen zijn.

Intussen sterven dus ieder jaar 10 maal meer mensen door de vuile lucht dan er slachtoffers zijn van verkeersongevallen. En het toenemend aantal allergieën die veroorzaakt worden door hetzelfde fenomeen, daar spreken we dan nog niet over...

Aub, mijnheer de minister, die roetfilter dringend invoeren, liever vandaag dan morgen.