Pinxten en Europese topjob

Eindelijk een droomjob voor de burgemeester van Overpelt. Na veel beloftes vanwege de partij, in dit geval de VLD, kan er eindelijk een einde komen aan de loze beloftes van deze partij. Pinxten krijgt eindelijk waar hij recht op heeft, indien hij benoemd zal worden natuurlijk.

J. Alders - Hasselt

Hij zal dan eveneens toetreden tot de categorie van de grootverdieners, 12.000 Euro per maand zonder de bijkomende voordelen, afgerond 15.000 Euro per maand.

Als dit niet mooi meegenomen is over een ambtstermijn van zes jaar, weet ik het niet meer

Een slordige berekening gemaakt hebbende, kom ik op een bedrag van 144.000 per jaar, zonder de legale voordelen natuurlijk.

Over een periode van 6 jaar komen wij op een bedrag van 864.000 Euro, of een slordige 42 miljoen oude Belgische franken, zonder bijkomende premies.

Natuurlijk dient de belastingsbetaler eveneens zijn steentje bij te dragen om deze riante weddes van de Europese paria's te betalen, doch wie maalt er om.

Er lopen in de Europese instelling genoeg hulpjes rond van onze regering, wel dik betaald uiteraard, doch wie heeft er nog zicht op.

Als men met topsport veel kan verdienen, is dit de verdienste van de topsporter, die er tenminste de nodige moeite voor doet.

Nu proberen de politieke partijen zoveel mogelijk hulpjes in de Europese instellingen te krijgen, partijgenoten die uit de boot vallen, zijn een dankbaar publiek.

De partijkas zal er vermoedelijk wel bij varen, de partijtop eveneens, doch de Belgische bevolking blijft zoals altijd in de kou staan.

Vroeger hield de pastoor de mensen onder de knoet en bleven ze dom, de gegoede klasse en de politiekers hielden ze wel arm.

Pastoors zijn bijna uitgestorven, de mensen zijn niet meer dom, maar de heren politiekers zorgen er wel voor dat de mensen arm blijven, rijkdom is in hun ogen enkel een voorrecht van hun kaste.