De Post

Vandaag verklaarden de heren Baudouin Meunier, directeur verkoop en marketing, en Bernard Delvaux, directeur brievenpost, in koor dat de kwaliteit van de diensten van de Post nog nooit zo hoog is geweest.

Rogier Vandenbussche - Boortmeerbeek

Wetende dat beide heren uitermate sterk zijn in het opvoeren van Amerikaanse bedrijfsshows en vooral in het verkopen van lucht, zou ik hun verklaring met meer dan een korreltje zout nemen.

Het is algemeen geweten dat zowel Meunier als Delvaux gebuisd werden door wijlen Baron J.J.Goossens in hun voormalig bedrijf. Waarom hebben beide heren trouwens , als ze toch zo competent waren, Belgacom verlaten ?

Kunnen de heren Delvaux en Meunier mij trouwens verklaren hoe het komt :

Dat ik op een maandag morgen 7 brieven in mijn bus ontving waarvan er 6 niet voor mij waren bestemd.

Uit beleeefdheid en rekeninghoudende met het klantvriendelijke personeel aan het loket van De Post te Boortmeerbeek heb ik de niet voor mij bestemde brieven gewoon terug gebracht. De loketdame die beschaamd was, heeft mij wel 10 keer haar verontschuldigingen aangeboden ;

Dat een verjaardagskaart die mijn 81-jarige moeder met 25 euro erin vanuit Roeselare naar mijn adres in Boortmeerbeek stuurde niet aankwam ? Deze klacht, behandeld door de heer Ivan Dewinne van Customer Service Mail, werd na een zogenaamd "diepgaand onderzoek", zonder resultaat geklasseerd. In dezelfde

periode eind juli – begin augustus 2005 verscheen er in de Gazet van Antwerpen een artikel van 4

identieke gevallen ! ;

Dat ik meermaals vakbondstijdschriften in mijn postbus kreeg die niet voor mij, doch aan een buur in een

achterliggende straat waren gericht , ontving ;

Dat een Nederlands gespecialiseerd tijdschrift in Fotografie, doch in plastiekomslag verpakt, waarop ik een

abonnement heb, reeds 2 x niet aankwam.

Volgende boodschap voor beider heren, blijf met jullie voeten niet alleen op de grond doch vooral in realiteit staan en verkoop toekomstgericht vooral geen BLA BLA meer.