Waals wegenvignet

Wallonië wil op zijn eentje een wegenvignet invoeren en heeft daarover vooraf niet met Vlaanderen overlegd. Het is zijn goed recht, want Vlaanderen en Wallonië zijn twee afzonderlijke staten.

Hubert Spons - Tongeren

Om dezelfde reden heeft Vlaanderen het recht tegenmaatregelen te treffen. Maar of zijn laffe regeerders daar gebruik durven van maken zonder ruime compensaties voor de Walen is omzeggens uitgesloten.

Het incident heeft twee goede kanten: 1. het bewijst nogmaals dat Walen en Vlamingen niet samen horen; 2. de vijandigheid tussen de twee volksgroepen is weer wat aangewakkerd, zodat het einde van België weer wat dichterbij komt.