Sikhs in Sint-Truiden

Het stond een beetje in de schaduw van de fratsen van Waals minister DAERDEN maar wat S.P.A. Volksvertegenwoordiger en Burgemeester van ST-TRUIDEN, dhr VANDENHOVE in diezelfde krant liet verschijnen geeft heel wat meer stof tot nadenken. In ST-TRUIDEN is het namelijk aan een afgescheurd deel van de Sikh-gemeenschap verboden om een eigen ontmoetingscentrum te openen in een gebouw aan de Beekstraat.

M. V.H.

Volgens dhr VANDEHOVE moeten ze maar terug aansluiten bij een samenwerken met de tempel in Halmaal. Met deze beslissing kortwiekt dhr VANDENHOVE in één vloeiende beweging twee basisrechten van de democratie, namelijk het recht op vereniging en het gelijkheidsbeginsel. Waarom mag de ene groep in Halmaal zich verenigen in de tempel en de andere groep niet in de Beekstraat? Zijn de Sikhs die elkaar in de Beekstraat willen ontmoeten dan niet gelijkwaardig aan de Sikhs van Halmaal? Waarom probeert hij met alle wettelijke middelen de ontmoetingsplaats van 50 – 100 Sikhs tegen te houden als in datzelfde gebouw aan de Beekstraat tot voor kort 400 – 500 jongeren, 6 dagen op zeven kwamen dansles nemen. Waarom zij wel en deze Sikhs, die slechts éénmaal per week willen samenkomen, niet. Waarom worden de Sihks niet gelijkwaardig behandeld. En dat dan nog door een “vriend van de tempel” die zich samen met zijn schepenen regelmatig liet fotograferen met tulband temidden van de Sikhs. Bovendien lijkt het mij onwaarschijnlijk dat een groep van 50-100 Sikhs voor overlast zou zorgen in de Beekstraat en het centrum als verleden weekend 3.000 bezoekers aan een danscentrum geen overlast bezorgd hebben in de Spoorwegstraat. Die straat is heus geen 30 keer groter of langer dan de Beekstraat. Dat deze groep Sikhs zich vanwege het slecht beheer van de tempel in Halmaal wil afscheiden is blijkbaar ook geen argument. “De twee groepen moeten maar samenwerken” zo decreteert dhr burgemeester. In St-Truiden moeten voor mijn part geen verkiezingen meer gehouden worden, laat dhr VANDENHOVE maar blijven, die neemt tenminste initiatieven. Na dit en het eerder al eigenhandig uitroepen van natuurrampen in de Zoutstraat, zal zijn volgende stap misschien wel het afschaffen van politieke partijen, vakbonden of godsdienstige strekkingen zijn. “Ze moeten maar samenwerken.