Energieprijzen en procenten

De regel der procenten is nog nooit logisch en/of normaal geweest, en zeker nu niet bij de, zogezegde vermindering, op de brandstofprijs.

J.J. Nivelle - Riemst

Een eenvoudig voorbeeld, 5% loonsverhoging, de zogezegde indexaanpassing van de lonen maakt het duidelijk dat iemand met een hoog loon, nog meer zal verdienen dan de anderen. De bazen kregen aldus méér opslag dan de loontrekkenden. Waarom ?

Het leven wordt toch voor iedereen op dezelfde manier en evenveel duurder, of niet soms ?

Is dat misschien één van de stelregels en verworvenheden door de vakbonden bevochten omdat velen van die organisaties ook in de hogere (loon)regionen bevinden, en die het altijd zo goed menen met het werkvolk ?

Waarom ook nu niet een vast bedrag per liter in mindering brengen ???

Maar ja, de hoge Pieten bepalen nu eenmaal hoe hoog de welvaart van de gewone burger mag komen .

Aangeboden door onze partners

Hoofdpunten

Aangeboden door onze partners

Beste van Plus

Lees meer