DE WERF : Hasselt !

Als werkende Hasseltse mens maak ik graag gebruik van mijn 40 minuten

Cora Meier - Hasselt

middagpauze om even naar de binnenstad te trekken. Daarvoor rij ik de stad

binnen langs de Maastrichtersteenweg om vervolgens via de

Maastrichterstraat langs de achterzijde van de TT-wijk richting Easy

Parking te rijden. Zo "easy" blijkt dat deze dagen niet...

Eerst manen bordjes mij om 30 per uur te rijden aan de

Maastrichtersteenweg, waar ik geen moeite mee heb. Vervolgens blijkt de

straat achter de TT-wijk richting Parking afgesloten wegens werken en word

ik verzocht de omleiding te volgen langs de voorzijde van de TT-wijk, waar

schijnbaar ook werken aan de gang zijn met bordjes wegomlegging in de

richting van waar ik gekomen ben (en dat in een éénrichtingsstraat met

ondertussen een rij wagens achter mij en absoluut geen mogelijkheid tot

omkeren). Redelijk zinloos dus, zodat ik door de ganse binnenstad langs de

kathedraal, inclusief kruisingen van de winkelstraat moet passeren om zo de

halve kleine ring te doen (waar ook werken aan de gang zijn) om

uiteindelijk toch aan de Easy Parking te geraken.

De halve middagpauze was om toen ik eindelijk was waar ik wilde zijn.

Bovendien heb ik de ganse rit noodgedwongen niet meer dan 30 km per uur

kunnen rijden, gezien Hasselt één grote bouwwerf geworden waar de

verschillende private ondernemingen (werken aan de Groene Boulevard +

werken aan de TT-wijk) blijkbaar weinig of niet communiceren over het

afsluiten van de toegangswegen. Borden "30 per uur" in Hasselt: overbodige

luxe, want sneller rijden kan toch niet !

Als de inwoners van Hasselt zelf hun weg in de stad niet meer vinden, hoe

gaan de Nederlandse dames die men naar onze "vrouwvriendelijke stad" wil

lokken hier ooit wegwijs geraken ?

Als Hasselaar is er dan nog dat wrange gevoel: been there ! Nog maar enkele

jaren geleden heeft de stad ons voor een eerste maal getrakteerd op werken

aan de Groene Boulevard voor de aanleg ervan en nu mogen we ons nogmaals

ergeren en in de portemonnaie tasten voor de heraanleg ervan. Waarom niet

dadelijk van de eerste keer goed werk leveren ?

Aangeboden door onze partners

Hoofdpunten

Aangeboden door onze partners

Beste van Plus

Lees meer