Jezus' vraag

Dit weekend horen we het verhaal van Zacheus, de kleine tollenaar die in een boom klimt om te zien wie Jezus was. Is dat ook niet ons verhaal? Zijn ook wij niet op zoek om meer te weten over Jezus? Soms staan we tussen de mopperende massa, boos omdat Jezus bij een zondaar op bezoek gaat.

Ann

Soms zitten we in onze levensboom met vele groene takken of met kale of zieke takken. Misschien moet onze boom wel worden gesnoeid. En Jezus komt langs en kijkt omhoog. Hij spreekt ons aan met een vraag: mag ik bij jou thuiskomen? Mag ik deel uitmaken van jouw leven? Krijg ik een plaatsje in jouw hart? Als we Jezus toelaten, dan gebeurt er iets met ons, net zoals met Zacheus. Ons leven gaat veranderen, onze boom draagt nieuwe vruchten. We gaan delen met anderen, met de allerarmsten. Jezus leert ons zien wie nood heeft aan onze aandacht en hartelijkheid, aan nieuwe kansen. Jezus roept ons uit onze boom, nu en steeds opnieuw om te gaan leven in zijn Geest. Mag Hij bij ons te gast zijn?