thumbnail: null
thumbnail: null
thumbnail: null
thumbnail: null
thumbnail: null

De NUON-strategie

In augustus 2003 kregen we het bezoek van een vertegenwoordigster van NUON. Zij kwam deze maatschappij voorstellen en beloofde ons, wat het elektriciteitstarief betrof, de hemel op aarde. Ze sprak zelfs van een vermindering van enkele tientallen percenten. En inderdaag, nadat wij ons hadden laten overtuigen en waren overgestapt naar NUON, werden de door de vorige maatschappij voorgestelde voorschotten meteen verlaagd. Het geluk kon niet op, eindelijk een goedkopere elektriciteitsmaatschappij.

E.V.

Tot een tijdje geleden lezersbrieven verschenen in kranten en tijdschriften, waarin klanten zich beklaagden over de strategie van NUON en de 'gepeperde' rekeningen die ze bij de afrekening kregen. Wij vroegen ons af of wij ons ook zorgen moesten maken. En dat hadden we beter wel gedaan.

Want wat bleek toen wij onze jaarafrekening ontvingen? Ook wij kregen een gepeperde eindafrekening, hoger dan we ooit betaald hebben, en te betalen voorschotten die nog nooit zo hoog zijn geweest. Van goedkoper tarief gesproken!

Bij NUON blijkt een jaar te bestaan uit 19 maanden. Onze jaarafrekening loopt namelijk van 1 november 2003 tot 23 juni 2005. Nochtand staat in het contract dat de klant minstens een maal per jaar een afrekening van de voorschotten ontvant.

Is dit om het voor de klant nog ingewikkelder en onoverzichtelijker te maken ? En mag dat zo maar? Bij nader inzien heeft NUON dat natuurlijk slim bekeken, want in deze afrekening zijn twee winters berekent (2003 en 2004), wat het verbruik natuurlijk flink verhoogt. Door deze wijze van berekenen is NUON de volgende (19?) maanden dan wel zeker dat ze hoge voorschotten zullen ontvangen.

De vraag die wij ons natuurlijk stellen, is: waar blijft het zo goedkope, door de vertegenwoodigster beloofde, tarief van NUON?

Nog dit: wij hebben de jaarafrekening gekregen voor er sprake was van een verhoging van het elektricitieitstarief als gevolg van de hoge olieprijs. Staat ons dit ook nog te wachten?

Aangeboden door onze partners