Patrick Dewael

Volgens bepaalde media zouden privé-zaken van politici en gelijkgestelde niet openbaar mogen gemaakt worden. Als twee publieke figuren, Dewael als politicus en Op de Beeck als (openbare) vrt-journaliste, een relatie aangaan, dan mag iedereen dat toch weten.

Albert Aerden - Zutendaal

Elkeen zal hierover oordelen en zijn eigen inzichten en mening over deze relatie, en meer nog over de politiek, de vrt, enz. bijstellen. Als meer dan een derde van de huwelijken spaak loopt, dan is de relatie Dewael-Op de Beeck geen uitzonderlijk nieuws meer. Waarom wordt er hierover zoveel heisa in de pers gemaakt? Is het om de vld via Dewael en/of vrt via Op de Beeck zwart te maken? Of is het een afrekening tussen paars en de oppositie of bepaalde belangengroepen? Met dit geval hebben de populaire media alleszins meer gezorgd voor een grensverlaging dan voor een grensverlegging. De mensen zullen er niet wakker van liggen omdat volgens recente opiniepeilingen politiekers en journalisten niet hoog meer staan aangeschreven.