Patrick Dewael

Er zijn blijkbaar een aantal mensen die menen dat ze hun persoonlijke interpretatie moeten geven aan een scheiding, een scheiding in dit geval van een minister. Dat dit zuiver privé is tussen twee mensen die in overleg hierover een akkoord krijgen mag duidelijk zijn. Met veel respect lees ik dat uw krant afstand neemt van riooljounalistiek.

Frans Ruttens - Hasselt

Het heeft waarschijnlijk met het intelectueel niveau van sommigen te maken hoe men meent hierop te moeten reageren, of zijn het politieke tegenstanders die electoraal voordeel willen halen. Wij zullen hier best niet een lijst publiceren van politiekers (van andere partijen) die aanhouden met of een kind hebben van. Wees maar overtuigd het komt in alle partijen voor, bij hoog- en laaggeschoolden, in alle geledingen van de bevolking.....bij vier op tien huwelijken loopt het mis zonder nog eens te spreken over zij die bij elkaar blijven om één of andere reden zonder dat er in de huwelijksrelatie nog en greintje liefde of respect voor elkaar bestaat. Ik hoop dat het voor sommige schrijvers binnen hun huwelijk beter mag gaan, dat ze het nooit aan de lijve moeten ondervinden of moeten ze eens goed luisteren naar dat nummer van Rob de Nijs? Mijnheer de minister wij beoordelen u op uw prestaties inzake beleid niet op uw privéleven. Proficiat op de serene manier waarop je er mee omgaat. Voor u en uw ex-echtgenote zal na een moeilijke tijd de zon weer schijnen.Mag het u beiden goed vergaan.