Vakantie

Het is rustig op het politieke front, onze politici genieten van een welverdiende vakantie na een woelig jaar vol onzekerheden en spanningen tussen de coalitiepartners.

Rudi Vereecken - Terhagen

Hete hangijzers konden voorlopig nog worden doorgeschoven naar het najaar zodat tenminste de vakantie niet verknald kon worden.

De tijd vliegt echter en weldra zijn we in de herfst van het jaar of het begin van het nieuwe politieke jaar.

Benieuwd ben ik naar de beleidsverklaring van de premier, met welke beloften hij de burgers dit keer opnieuw rond de oren zal slaan.

Ik vrees echter dat deze keer een mooie toespraak niet zal volstaan om Verhofstadt II in het zadel te houden tot 2007.

Achter de schermen wordt al druk gespeculeerd en onderhandeld over mogelijke coalitiewissels waarbij men geen helderziende moet zijn om te zien dat men naar een rooms-rode coalitie wil.

De tijd is rijp om die vermaledijde liberalen met hun steeds maar slinkend kiezerskorps in de oppositie te duwen en terug te keren naar de goede oude tijd van katholieken en socialisten met hun machtige zuilen van vakbonden. Rillingen lopen over mijn rug als ik er nog maar aan denk!

Een rechts bestuur zoals vele Vlaamse burgers wensen, niet noodzakelijk met het Vlaams Belang, zal weer voor vele jaren in de koelkast zitten.

Jammer dat de huidige VLD onder Verhofstadt zich niet daadwerkelijk en duidelijk rechts geprofileerd heeft, een zaak waarvoor zij nu zullen worden afgestraft door talloze kiezers die niet meer geloven in de sprookjes van Verhofstadt.

Het is echter nog niet te laat indien de VLD bij de start van het nieuwe politieke jaar echt blijk geeft om voor vernieuwing te zorgen, dat zij de partij is die verandering brengt voor de burgers en daadwerkelijk rekening houdt met de wensen van de zwaar belastingbetalende burgers.

Dit is de enige mogelijkheid voor de VLD om niet opnieuw voor 10 jaar op de oppositiebanken te belanden aangezien meer dan driekwart van hun kiezers een rechts bestuur vragen, niet alleen met woorden in beleidsnota's maar met daden.

Een rechtse VLD zou in een coalitie met het kartel CD&V / NV-A tot heel wat in staat zijn in het belang van niet alleen Vlaanderen maar ook voor gans België.

Een machtig rechts blok zou voor een perfect evenwicht zorgen tegen een links Wallonië zodat er minder snel zou geroepen worden om een splitsing van België en waarbij de politieke besluitvorming minder snel zou verlamd worden.

Er zijn echter drie vereisten om zover te komen:

1: VLD en CD&V politici moeten hun vete tegenover elkaar, waarbij zij elkaar's bloed wel kunnen drinken, opzij zetten en ééndrachtig aan dezelfde kar duwen, zonder rancune ten opzichte van elkaar maar alleen in het belang van de burgers wiens belangen zij moeten dienen.

2: Vlaamse politici van zowel VLD als CD&V moeten het nodige respect eisen vanuit Wallonië voor Vlaanderen, respect wat betreft de taalgrenzen en de Vlaamse toekomstperspectieven. Vlaanderen mag niet afgeremd worden in zijn economische groei. Daar tegenover staat een doorzichtige solidariteit van Vlaanderen aan Wallonië met respect voor de Waalse instellingen maar met de dringende boodschap dat deze solidariteit geen levenslang verworven recht blijft.

3: Politici van welke regeringspartij ook mogen zich niet langer laten leiden uit eigenbelang zoals onverantwoorde toegevingen doen enkel en alleen om toch maar niet hun machtspositie te verliezen, zoniet plegen zij meineed bij het opnemen van hun mandaat.

Enkel dan zal Vlaanderen binnen België krijgen waar het recht op heeft, welvaart en vooruitgang.

Met linkse partijen zoals SP.a - Spirit en Groen is het uitgesloten dat er ooit een rechts bestuur komt, mede door de hulp van een machtige PS in Wallonië.

Hebben de burgers de laatste jaren nog niet genoeg moeten ervaren tot wat de gratis-politiek van Stevaert geleid heeft?

Jarenlang heeft deze superpoliticus de mensen een rad voor de ogen gedraaid door ballonnen op te laten die even snel werden doorprikt, om uiteindelijk zijn eigen toekomst als gouverneur veilig te stellen. Een duidelijker voorbeeld van eigenbelang is er sedert tientallen jaren niet meer vertoond dan deze rode poppenkast.

Jammer genoeg vergeten de burgers vlug, te vlug.

Ondanks mijn kritiek de afgelopen maanden via mijn website www.rudivereecken.be aan de VLD en Verhofstadt hoop ik toch dat de VLD kiezers niet massaal de partij de rug zullen toekeren omdat dit de enige waarborg is om mogelijk tot een rechts beleid en bestuur te komen.

De VLD afstraffen bij de volgende verkiezingen betekent zoveel als een rooms-rood links bestuur voor de komende 10 jaren en dat verdient Vlaanderen niet.