Farid, le fou

De straflijst gezien van die kerel?

R. Van Wijngaarden - Lummen

En zo iemand geven ze dan penintentiar "verlof".

Geen wonder dat niemand nog in het gerecht gelooft.