Farid, le fou

Deze gijzelnemer heeft blijkbaar een zwaar crimineel verleden, inclusief moord.

Ivo Breesch - Sint-Truiden

Dat moesten wij echter via de krant vernemen want in het VRT-journaal van donderdagavond werd dat niet verteld door Martine Tanghe.

Integendeel, daar haalde men een justitiemedewerker voor de camera die enkel wist te vertellen dat Farid al een paar keer probleemloos zijn dochtertje had bezocht, vandaar dat hij buiten mocht.

Minister van Justitie Onkelinx , die anders maar al te graag op het scherm komt, was nu in geen velden en wegen te bespeuren.