Blèf Hôessëls kalle

Print

Hoeselt

Hoeselt -

Soop Taus / Soap Thuis

Avvër de kiekcijfers (kijkcijfers) moge gëleuve (mer dat kan bëkans nie) dan kieke dwô alle dôog mee a’s 1.200.000 minse nwô “Thuis”.Hët ès een rijke mèngëlèng van ôohage (vreemd gaan) (dêe mè dij èn dij mèt dêe, èn dêe mèt dêe) , ruzës van alle kaante, geweld èn doodslôog, bëdrog èn sjôemmëlarij.

èn atërbaks gëdoe. Enfin alle meugëlëke probleemsitëwôosës (probleemsituaties) èn rotzooi wô zich ook mer konnen ôofspéle èn het echte lêve , dij kome allëmwo’l , sjoon gëprézëntjèd (gepresenteerd) op os ôof . Ich kan goed ôonnéme a de gëpensionjèdde dwô gek op zien, dij wéte êel nie wô doen swons, mèr a dwô jong minse hùnnën tijd o’n vërdoen , nêe dat begrijp ich nie. Mer wêe bèn ich vùr dat te vëroordéle.Vër dan nog mer te zwijgen van jong sjwo’lkènnërkes wô dat ammël moette slikke èn vërwèrke. Langëlèste dènke dij nog a dat ammël zo môet. Mer hët ès nie de fout van de kènnër, lùt dat duidëlëk zien.!! Bo ès dën tijd ( ja ich pak wier aut mèt vrugger) a de sjwo’lkènnër van Broeder Jùvvërste nie mochte kieke nwô Zoro. Boe ès dën tijd a de lêesbuk een “zedelijke” kwotérêng krege, a nie de sinnema èn mog onnër de 18 jor. Ook sterk jùvvërdréve naturlëk. Dan kal ich nog nie jùvvër de “gedrags- èn anër stoornissen “bij de kènnërkës.huinêndôog.Mer a dan huinëndôog de gëzètte (kranten )wop slùt èn zje lès wo’ dwô èn oos maatschappij ammël sjeef lup. Ja, dan begrijp ich hët . “Tot zo ver deze lezing.”
Paul Achten


Immo

Auto's in de kijker

Jobs in de regio