Benoeming Hubert Brouns tot vicepresident OLS-federatie

Print

Benoeming Hubert Brouns tot vicepresident OLS-federatie

Kinrooi

Kinrooi -

Oud-burgemeester van Kinrooi, Hubert Brouns, is op zaterdag 5 oktober bij acclamatie gekozen tot federatiebestuurslid in de functie van vicepresident. Dit gebeurde te Baexem (Nederland) tijdens de jaarlijkse najaarsvergadering van de OLS-federatie.

Voor deze jaarlijkse vergaderingen worden telkens afvaardigingen van alle leden van de Oud-Limburgse Schuttersfederatie uitgenodigd. De O.L.S. telt momenteel ongeveer 10.000 leden verspreid over 173 Nederlands- en Belgisch-Limburgse schutterijen.

Op het Oud Limburgs Schuttersfeest in juli te Stramproy (Nederland) legde Ger Koopmans uit Velden de eed af als nieuwe OLS-president. Hij volgde in het voorjaar Jos Michels op, de oud-burgemeester van Bocholt. Afwisselend wordt de president gekozen uit België dan wel Nederland. Bij een Nederlandse president wordt dan een Vlaamse vicepresident verkozen.

Hubert heeft zichzelf kort voorgesteld aan de vergadering van de verzamelde Limburgse schutterijen, die hem vervolgens unaniem als bestuurder van de federatie kozen.

Hubert Brouns draagt de schutters een warm hart toe

In zijn loopbaan als burgemeester van Kinrooi maakte hij het O.L.S. in 2003 te Kessenich van dichtbij mee. Daarnaast was hij voorzitter van het 3-jaarlijkse Europees Schutterstreffen (EST) dat in 2009 in Molenbeersel plaatsvond. Samen met de 8 schutterijen die Kinrooi rijk is, zette hij mee zijn schouders onder die organisatie. De Europese Gemeenschap van Historische Schuttersgilden, meer bepaald beschermheer Karl von Habsburg, schonk Kinrooi datzelfde najaar de oorkonde “Europese Schuttersgemeente” omdat de hele bevolking eind augustus een puik Europees schutterstreffen organiseerde en omdat in Kinrooi acht schutterijen actief zijn. Kinrooi was en is nog steeds de eerste gemeente in België die deze titel kreeg en de tweede gemeente in Europa. Vorig jaar maakte een delegatie van maar liefst 68 Kinrooise schuttersvrienden onder leiding van Hubert Brouns, de verre verplaatsing naar Tuchola in Polen, voor het EST dat daar toen plaatsvond.

Huidige federatiebestuur

Door de benoeming van Hubert Brouns is Belgisch Limburg thans met vier personen vertegenwoordigd in het bestuur van de Oud-Limburgse Schuttersfederatie. Naast de drie bondsvoorzitters - Marc Vranken voor Bond Maasvallei, Peter Ressen voor Bond Maas en Kempen en August Geerts voor vzw De Lommelse Schuttersgilden - is daar dus oud-burgemeester Hubert Brouns uit Kinrooi bij gekomen.

Hubert kreeg, vanwege zijn benoeming in het bestuur, het onlangs verschenen 100ste nummer van het Limburgs Schutterstijdschrift overhandigd door hoofdredacteur Jos Gerits.


Immo

Auto's in de kijker

Jobs in de regio