Verkeersveiligheid

° waar is het geweten van onze 'sociale' politici om een snelheid van 30km in te voeren in een wel gekende drukke rijksweg

Jochen Roumans - Leut

met 4 rijstroken en middenberm waarbij velen rijbewijzen zullen worden geïnd, ontslagen zullen vallen en sociale drama's volgen.

° waar is het geweten van onze politici voor het crieëren van vele kop-staart aanrijdingen en het omvermaaien van overstekende voetgangers

te wijten aan voorbijstekende wagens met alle gevolgen vandien.

° waar is het geweten om echt aan verkeersveiligheid te doen op kleine kind-vriendelijke straten en kritieke punten, waarbij een

weldenkend mens dus niet denkt aan een flitscontrole om 6 uur 's morgens aan een drukke invalsweg van een gemeente.

° waar is het geweten van de vakbonden dewelke een luchthaven plat leggen voor het ontslag van één iemand, terwijl er dagelijks

hardwerkende mensen gedwongen ontslaan worden omdat ze geen rijbewijs meer hebben.

° waar is het geweten van onze beleidsmakers dewelke een winkeldiefstal bestraft met een geseponeerd dossier terwijl het

fout parkeren van je wagen vaak 1/10 van een gezinsloon kost.

° waar is het geweten van al deze politici om vele neutrale, hardwerkende en jawel toch wel intelligente burgers de kans te geven om eventjes met de

gedachte te spelen 'trop est trop' en misschien hun stemgedrag met de volgende verkiezingen gaan veranderen.

Kortom verkeersveiligheid is een prioriteit, doe het wel!

maar stop met werkende en dus medebetalende mensen van ons moeilijk social systeem steeds meer en meer uit te persen.