Belastingen

Dat de belastingen dalen, daar zijn we van overtuigd, maar de

Ludo Grauls - Lummen

edactie is blijkbaar niet op de hoogte van het modale inkomen van haar lezers.

Jullie kunnen misschien een enquete organiseren om vast te stellen

dat gezinsinkomens van 70.000 euro niet gewoon zijn.

De meeste onder jullie lezers zijn al blij als ze samen aan de 50.000

euro komen zoasl de heren in jullie voorbeeld op hun eentje halen.

Als je weet dat bv in de kleinhandel lonen van 7.35 euro per uur

gehanteerd worden, dan besef je dat je ver van 50.000 euro afzit.

Maak jullie huiswerk eens opnieuw met bv 20.000 euro voor meneer en

15.000 voor mevrouw, dan zullen heel wat meer lezers zich herkennen

in het profiel dat jullie als voorbeeld nemen.

Aangeboden door onze partners