Belastinghervorming

Is er nog plaats voor mij en mijn collega's op het Belang van Limburg, want blijkbaar worden jullie heel goed betaald.

Guido Hansen - Riemst

Want de bedragen waar jullie (of Kluwer) de voordelen van belastinghervorming op berekenen, zijn helemaal niet de lonen en pensioenen van de gewone man en vrouw op de straat, doch enkel van beter betaalde jobs. Hieruit kan worden afgeleid de gewone werkman weer wordt voorgelogen (en jullie helpen hiermee), daar de grote voordelen enkel naar topposities gaan,

Laat deze cijfers eens bereken voor Jan met de pet en dus op de gemiddelde inkomsten van de gezinnen (overgrote meerderheid), deze gegevens zijn terug te vinden in de statitieken, Breng deze dan ook met grote titels met de nodige vergelijkingen, wij zullen dan onze conclusies op een eerlijke manier kunnen trekken,

Misschien kunnen jullie ook de berekening voor onze senatoren en parlementslieden er bij voegen zodat we een totaal beeld krijgen en dus de correcte informatie weergeeft,