30 km/uur

Ben voor 100 % akkoord met de snelheidsbeperking van 30 Km/uur aan de scholen zolang dit zich beperkt tot welbepaalde uren en perioden : aanvang van de school - middagpauze - sluiten van de school.

Freddy Wyckaert - Halen

Wat mij echter stoort is dat deze snelheidsbeperking langs gemeente- en gewestwegen permanent van toepassing is zowel '' s nachts, 's morgenvroeg en 's avonds laat en ook gedurende de vakantieperiodes.

Dat vind ik niet kunnen - dat is echt de chauffeurs treiteren; en dan is men verwondert dat de borden niet worden nagevolgd : wat is het nut om, om middernacht 30 per uur te rijden aan een school waar geen kat te zien is.

Mag ik vragen dat de andere gemeentebesturen eens zouden komen zien in Zelem (Stad Halen) waar onder het bord 30 Km/uur het tijdstip staat wanneer dit van toepassing is; dat is pas realistisch.

Een dikke proficiat voor de stad Halen, die blijk geeft van gezond verstand en realiteit.