Containerpark in de toekomst naar Limburg.net?

Tijdens de voorbije gemeenteraad plaatste S&D het thema containerpark op de agenda. “De aanleiding hiervoor was de beslissing die het schepencollege nam om het containerpark in de wintermaanden minder open te houden”, aldus fractievoorzitter Stijn Van Dingenen.

Melissa Bosmans

“Vanaf 1 november tot 1 april zal het park niet meer op dinsdagavond toegankelijk zijn."

"Als hoofdreden hiervoor verwijst het schepencollege naar het feit dat er tijdens de avondopeningen steevast meer problemen zijn met ‘klanten’ van het containerpark. De donkere winteravonden leidden al vaak tot ongehoorzaamheid ten aanzien van het personeel en tot het foutief storten van afval. Vanuit onze fractie vinden we het jammer dat men simpelweg de avonduren sluit, waarmee ook goedbedoelende inwoners niet meer na hun werkuren gebruik kunnen maken van het containerpark. Bovendien pakt men het probleem niet ten gronde aan en dat stoort ons.”

Buitenlanders

S&D wilde in de marge hiervan van de bevoegde schepen weten welke afspraken er gelden voor buitenlandse firma’s die afval storten op ons gemeentelijk containerpark. “We moeten niet flauw doen”, aldus Van Dingenen. “Er wordt met regelmaat vastgesteld dat bestelwagens met Ierse, Poolse of Roemeense nummerplaten hun afval komen storten op ons containerpark. Geen probleem voor ons. Het is goed dat deze mensen hun afval brengen en niet gewoon gaan sluikstorten. Maar we vragen ons wel af hoe dit geregeld is. Vaak verblijven deze arbeiders tijdelijk op campings of verblijfsparken in de buurt. Zij zijn dus niet gedomicilieerd in onze gemeente. Op welke manier regelt men dan dit storten? Moeten deze mensen bijvoorbeeld een vergoeding hiervoor betalen of wordt het gewoon oogluikend toegelaten? Allemaal vragen waarvan de antwoorden ons ontbreken. Bovendien konden velen al vaststellen dat het voor de medewerkers van het park zelf niet altijd eenvoudig is om de regels van het park aan deze mensen over te brengen. Natuurlijk zorgt dit voor frustraties en minder leuke confrontaties.”

Ondanks het feit dat de vragen omtrent het containerpark ruim vooraf schriftelijk ingediend werden, bleef S&D op haar honger zitten. Schepen Pollers verklaarde hierbij dat in principe de intussen ex-schepen Ventura bevoegd was voor deze materie. Pollers beloofde echter wel snel de nodige antwoorden op deze vragen per brief over te maken.

Veiligheid

S&D haalde ook aan dat de veiligheid op het park te wensen overlaat. “Bij een aantal containers staan bijvoorbeeld levensgevaarlijke trappen. Mensen moeten die trappen gebruiken om hun afval in de containers te kunnen gooien. Dat is ronduit gevaarlijk, die trappen zijn verre van veilig.” De schepen erkende volmondig het probleem en werd hierin bijgetreden door de burgemeester die meteen met flink nieuws kwam. “Volgende maand gaat er ten aanzien van de gemeenteraad een toelichting komen vanuit Limburg.net. Hierbij zal Limburg.net uitleggen welke plannen zij heeft met de Limburgse containerparken.”

Het containerpark van onze gemeente wordt nog, als één van de weinigen in Limburg, beheerd door de gemeente zelf. In veel andere gemeenten zijn de parken in handen van afvalintercommunale Limburg.net. In Heusden-Zolder en Zonhoven bijvoorbeeld, zorgt dat ervoor dat het containerpark modern, veilig en functioneel is. Limburg.net bouwt haar parken immers om tot moderne milieuparken. De werkwijze op de parken is echter anders dan momenteel in onze gemeente gebruikelijk is. Bij aankomst in het park wordt je wagen gewogen, bij vertrek opnieuw. Gebruikers van de Limburg.net-parken betalen dus à rato van het aangevoerde afval.

Het lijkt er dus op, temeer daar onze gemeente niet de financiële draagkracht heeft om dit park in eigen regie te houden en te moderniseren, dat de trein op de rails is gezet om ook in Houthalen-Helchteren over te stappen van een gemeentelijk containerpark naar een Limburg.net milieupark. Een situatie die ongetwijfeld vervolgd wordt.

Aangeboden door onze partners

Hoofdpunten

Aangeboden door onze partners

Lees meer