thumbnail: null
thumbnail: null
thumbnail: null
thumbnail: null
thumbnail: null
thumbnail: null
thumbnail: null
thumbnail: null
thumbnail: null
thumbnail: null
thumbnail: null
thumbnail: null

Jongeren en fuiven

Beste redactie , naar aanleiding van de fuif "Luna Ilena" die plaatsvond in

Heusden op 30/07/05.

Zou ik als ouder graag mijn mening kwijtwillen over de schandelijke

praktijken die er plaatsvonden .

Jongeren die inkom betaalden en dan eventjes buiten een vriend of vriendin

gingen oppikken dienden voor de tweede maal inkom te betalen .

Anita Molenberghs - Beringen

Ze zijn dan ook nog gaan vragen of ze buiten konden en misschien een stempel

zouden krijgen om weer binnen te kunnen.

Er werden geen stempels verstrekt maar wel voor de tweede keer inkom

gevraagd.

Dus onze kinderen waren eraan voor 14 euro inplaats van 7 euro en dat maal zoveel

keer voor al de anderen die ook de dupe waren van die wanpraktijken.

Op andere fuiven worden bandjes of fluo stempels verstrekt maar blijkbaar

telde hier alleen het winstbejag